Pagini

joi, 9 februarie 2012

Lucian Blaga despre romantism și Idee


„Fenomenele ro­mantice sunt de o varietate deconcertantă. E sufi­cient să amintim apariţii cum ar fi gândirea lui Hegel, poezia şi viaţa de aventură ale lui Byron, pictura spectaculos-teatrală şi de culori tari a lui Delacroix, teoriile ştiinţifice, ce par un poem, ale lui Cuvier, politica, revoluţionară şi contrarevoluţio­nară, a timpului. Clasicismul se complăcea în con­templaţie, atras de statica Ideilor platonice. Prin contrast cu această eterică, cerească placiditate, „mişcarea" va deveni o notă dintre cele mai impor­tante a întruchipărilor romantice. Aceasta nu numai în artă, ci şi în metafizică; nu numai în politică, ci şi în ştiinţă. Dăm pilde, nu multe, dar concludente; după domenii. 

Mai întâi cîteva cuvinte despre meta­fizica romantică. Luînd în considerare concepţia metafizică a lui Hegel, vom observa că „Ideea" în­cetează de a fi o formă imobilă a cerului platonic, contaminîndu-se parcă de agitaţia şi de elanul pro­prii epocii. Hegel vede „Ideea" ca şi cum aceasta ar ieşi necontenit, din proprie iniţiativă, din sfera cris­talină a eternităţii şi a logicii pure, pentru a se realiza în Natură. „Ideea", o dată realizată în Na­tură, sub formă concretă şi suferind diverse alterări, se întoarce, după părerea filosofului, iarăşi la sine, în conştiinţa omului şi în 'creaţiile istorice ale Spiritului.”

Lucian Blaga

Niciun comentariu: