Pagini

marți, 28 februarie 2012

Aparent sociale...

Se mai constată desigur şi alte moduri de con­vieţuire, fie între animale, fie între oameni, oare par a fi „societăţi şi care nu sunt decît o prelun­gire a biologicului, adeseori a biologicului însoţit de conştiinţă sau chiar de spirit. „Turmele" la animale şi unele organizări omeneşti în duhul turmei nu reprezintă propriu-zis forme „sociale", ci sunt în­tocmiri auxiliare ale organismului ca atare. Anima­lele se organizează uneori în grupuri dintr-un inte­res strict biologic, adică în vederea sporirii posibi­lităţilor de autoapărare, sau din interes de pro­creare. Asemenea organizări sunt numai aparent „sociale", ele constituind în chip evident doar pe­ninsule paradoxale ale biologicului, chiar şi în cazul cînd biologicul este însoţit de conştiinţă.[1]


[1] Lucian Blaga, Ființa istorică, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, p. 68.

Niciun comentariu: