Pagini

vineri, 17 februarie 2012

Familia lui Vlad Ţepeş


Vlad Țepeș

Pentru a-l putea cunoaşte şi înţelege este necesar să-i cunoaştem mai întâi familia. El a fost rege şi fiu de rege – denumit în limba poporului său domn, vodă sau voievod. Bunicul lui dinspre tată a fost regele Mircea cel Bătrân, care se intitula „mare voievod şi singur stăpân a toată ţara Ungrovlahiei”. Istoricul Leunclavius îl numeşte „principe între creştini cel mai viteaz şi cel mai ager”. Bunicul dinspre mamă al lui Vlad Ţepeş a fost tot un mare domnitor: Alexandru cel Bun, care a stăpânit în Moldova timp de 32 de ani.

Niciun comentariu: