Pagini

joi, 23 februarie 2012

Pentru pacea aşăzată ce au făcut Alexandru vodă cu craiul leşesc


”Alexandru vodă făcu priiteşug mare cu léşii şi legătură tare, ca fie
la ce treabă unul pre altul să ajutorească. Nici zminteală au fostu, că
întăi au poftitu craiul pre Alixandru vodă ca să-i trimiţă ajutoriu
împotriva crizacilor la prusi, nici s-au amăgit cu priiteşugul, că au
trimis ajutoriu călăreţi moldovéni, carii au făcut mare izbândă. Că
bătându-să cu crizacii, întăi au dat dos a fugi, de i-au înşirat, gonindu-i spre o pădure şi aciiaş pedestrindu-să, au săgetatu-le cai, de le-au căutat a da dosul némţii. Şi aciiaşi ai noştri s-au încălăratu şi mare moarte au făcut într-înşii. De care lucru, daca s-au întorsu ai noştri acasă, mare mulţămită au avut Alexandru vodă de la craiul.
Avându décii craiul leşescu a face oaste asupra lui Jicmontu craiul
ungurescu, pus-au zălog la Alixandru vodă, Sneatinul şi Colomăia şi toată Pocutia şi au luat 1 000 de ruble de argint. Şi într-acelaşi an au murit Alixandru vodă, după ce au domnitu 32 de ani şi 8 luni. Şi banii au rămas la léşi.”
Grigore Utreche

Niciun comentariu: