Pagini

sâmbătă, 25 februarie 2012

Romanul „la zi” de Nicolae Ciobanu (1980)


Apropo de apariţia anului 1980, se cere numaidecît să remarcăm că roman­cierii nu ne înşeală prin nimic aşteptările. Două din marile evenimente în materie de roman ale anului — şi se pare că nu numai ale anului —, fără îndoială, au avut deja loc. Ele se numesc Cel mai iubit dintre păminteni de Marin Preda şi Fiul secetei de Ion Lăncrănjan. Altele, avind o apariţie relativ recentă, se află în plin proces de aproximare a cotei valorice  (ne gîndim la scrieri precum Salvaţi sufletele noastre de Laurenţiu Fulga, Vocile nopţii de Augustin Buzura, Pumnul şi Palma de Dumitru Radu Popescu şi Vara baroc de Paul Georgescu).
In ultimele săptămîni, pe mesele librăriilor şi-au făcut apariţia alte titluri, unele aparţinînd unor autori bine cunos­cuţi (Breviar de Mircea Horia Simionescu, Omul coborît din turn de Platon Pardău, Biblioteca din Alexandria de Petre Sălcudeanu) altele aparţi­nînd unor prozatori de certă vocaţie, aflaţi in plin proces de consolidare a notorietăţii lor (Sita lui Mamona de Petre Anghel, O zi fără anotimp de Dan Claudiu Tănăsescu, Tornada de I. M. Almăjan, Arta conversaţiei de Ileana Vulpescu, Tangaj de Florin Bănescu, Pragul de sus de Mo­nica Săvulescu ş.a.).

Nicolae Ciobanu, Romanul „la zi”, in Luceafărul, 13 septembrie, 1980, p.1.

Niciun comentariu: