Pagini

marți, 28 februarie 2012

Ce ar trebui să facă studentul

La rândul său, studentul va trebui să înveţe a cerceta, pe lângă legăturile materiale ale lucrurilor, înlănţuirea conceptuală a problemelor, ceea ce constituie esenţa muncii ştiinţifice, respectând întotdeauna cu sfinţenie obiectivitatea. Chiar în ştiinţele sociale şi politice, unde subiectivul şi obiectivul sunt mai greu de delimitat, atât profesorul, cât şi studentul trebuie să înlăture orice idee care ar fi inspirată de pasiune omenească, tendenţioasă, făcând o clară demarcaţie între punerea unei probleme, cunoaşterea faptelor şi aprecierea lor. De aprecieri şi judecăţi subiective, interesate, trebuie să se lepede şi profesorul, şi studentul.
Adevărul este însă posibil numai acolo unde există libertate, unde nici cugetarea, dar nici expresia ei nu suferă vreo Îngrădire, încât s-ar putea spune că libertatea coincide cu spiritualitatea În formele sale cele mai înalte. Libertatea dă putinţa de diferenţiere şi Înnoire, fiind cea mai proprie stare pentru manifestarea originalităţii.[1]


[1] Petre Andrei, Sociologie generală, Ediţia a IV-a, Iaşi, Polirom – Fundaţia  academică „Petre Andrei”, 1997, p. 14.

Niciun comentariu: