Pagini

sâmbătă, 25 februarie 2012

Critica și cititorii

„...Sigur că am ob­servat diferenţele între succesul înregistrat de o carte sau alta la public şi aprecierea criticilor. Un exemplu recent, şi cît se poate de elocvent, ni-l furnizează ultimele două volume de versuri ale lui Adrian Păunescu: „Viaţa mea e un roman” şi „Într-adevăr”, care s-au epuizat rapid, dar au avut un ecou critic, pe bună dreptate, destul de mo­dest.

Aş aduce în discuţie şi un alt exemplu, cînd publicul a fost mai aproape de adevăr de astă dată, decît specialiştii (atît cît poate fi vorba de „specializare” în literatură). Este situaţia prozato­rului Petre Anghel, ale cărui romane sociale - am să amintesc, pentru a mă încadra în cei cinci ani propuşi, Oaspeţii bâtrinului Catul (1984), Moş­tenitorul (1986) - au un succes garantat la citi­tori, semnul mai sigur fiind dispariţia imediată din librării. Dacă titlurile citate nu au ajuns cărţi „con­troversate”, de vină este mai degrabă miopia unor critici cu autoritate „de rubrică”, puţin dispuşi să accepte şi alte valori în afara scriitorilor anilor '60 sau a ultimilor veniţi, fără îndoială, merituoşi, din generaţia anilor '80.”

Paul Dugneanu

Niciun comentariu: