Pagini

duminică, 20 mai 2012

Factorii culturaliCea de a treia influenţă primordială asupra schimbării sociale constă în factorii culturali, care includ efectele religiei, sistemele de comunicaţie şi de conducere. Religia poate fi o forţă conservatoare în viaţa socială, sau, dimpotrivă, una novatoare. Unele forme de credinţă şi practică religioasă au acţionat ca o frână în cadrul schimbării, subliniind înainte de orice nevoia de a adera la valorile şi ritualurile tradiţionale. Dar, aşa cum sublima Max Weber, convingerile religioase joacă adesea un rol mobilizator asupra presiunilor pentru schimbare socială.
O influenţă culturală deosebit de importantă, care afectează caracterul şi ritmul schimbării, este natura sistemelor de comunicare. Inventarea scrisului, de exemplu, a permis păstrarea datelor în registre, făcând astfel posibilă sporirea controlul asupra resurselor materiale şi dezvoltarea organizaţiilor de mari dimensiuni. În plus, scrisul a modificat percepţia oamenilor în legătură cu relaţia dintre trecut, prezent şi
viitor. Societăţile care cunosc scrierea păstrează o înregistrare a evenimentelor trecute şi sunt conştiente de faptul că au o istorie. Înţelegerea istoriei poate produce sentimentul mişcării sau direcţiei generale de evoluţie urmate de o societate, pe care apoi oamenii s-o promoveze activ în continuare.
Sub eticheta generală de factori culturali ar trebui să plasăm şi conducerea. Conducătorii individuali au avut o influenţă imensă în istoria lumii. Nu trebuie decât să ne gândim la marile figuri religioase (cum ar fi Iisus), conducătorii politici şi militari (ca Iulius Caesar), sau la inovatorii din ştiinţă şi filosofie (precum Isaac Newton) pentru a ne convinge că acesta este adevărul. Un conducător capabil să urmărească o politică dinamică şi să genereze o mişcare în masă - sau să modifice în mod radical modurile preexistente de gândire - poate răsturna ordinea stabilită anterior.
Dar indivizii nu pot să ajungă în poziţii de conducere şi să devină eficienţi, decât atunci când există condiţiile favorabile. Adolf Hitler a putut accede la putere m Germania anilor 30, de exemplu, şi ca urmare a tensiunilor şi crizelor prin cari trecea ţara în acea vreme. Dacă acele împrejurări nu ar fi existat, probabil că ar fi rămas doar o figură obscură, în cadrul unei fracţiuni politice minore. Acelaşi lucru s-a adeverit mai târziu în privinţa lui Mahatma Gandhi, celebrul lider pacifist al Indiei din perioada de după cel de-al doilea război mondial. Gandhi a obţinut independenţa ţării sale de sub tutela Marii Britanii, deoarece războiul şi alte evenimente răscoliseră instituţiile coloniale existente la acea dată în India.
Schimbarea în epoca modernă
Ce anume explică motivul pentru care ultimele două secole, perioada modernităţii, au cunoscut o accelerare atât de accentuată a vitezei schimbării sociale? Aceasta este o problemă complexă, dar câţiva dintre factorii implicaţi pot fi identificaţi cu uşurinţă. Nu este de mirare că îi putem categorisi, după unele linii similare, cu acei factori care au influenţat schimbarea socială de-a lungul istoriei, cu menţiunea că vom subsuma impactul mediului înconjurător fizic importanţei generale a factorilor economici.[1]


[1] Anthony Giddens, ed. Cit., p. 562.

Niciun comentariu: