Pagini

marți, 7 februarie 2012

Doinaș despre Cuvânt la Blaga


Dar Cuvîntul dintîi n-a introdus în lume numai destinul înlăcrimat şi pieritor al fiinţei lor, ci şi întregul mister existenţial al Fiinţei : Creaţiunea, în pofida condiţionării ei în spaţiu şi în timp, se păstrează, în ordine calitativă, ca o imensă, inepuizabilă Taină, căreia Verbul divin nu i-a redus cu nimic tîlcul adînc, de nepătruns. Lucrurile din jurul nostru o atestă („De rerum natura"). Tot aşa, limbajul omenesc — fidel înrudirii sale cu Verbul dintîi — ar fi, pe de o parte, un instrument ce „leagă de nimi­cire pas şi gînd" ; dar, pe de altă parte, oferă — într-o ipostază ideală a sa — posibilitatea de a restitui aproape integral misterul existenţei, taina intimă a fiinţei, sau — cu expresia însăşi a poetului — de a se constitui într-o rostire „egală arderii" esenţiale a Firii : Fiinţă, tu, găsi-voi cîndva cuvenitul / sunet de-argint, de foc, şi ritul / unei rostiri egale / în veci arderii tale ?... / Nepriceput pe lîngă vetre, / dar înţeles de zei şi pietre, / cuvîntul unde-i ca un nimb / să te ridice peste timp ? („Ardere").[1]


[1] Ștefan Aug. Doinaș, Lectura poeziei, București, Editura Cartea Românească, 1980..

Niciun comentariu: