Pagini

miercuri, 15 februarie 2012

Cu pricepere despre frumos

Pentru mulţi din noi, ceva frumos înseamnă ceva plă­cut. Indiferent dacă plăcerea e senzuală ori spirituală, in­teresată ori dezinteresată, valoarea estetică ne apare ca un fenomen stenic, înălţător, o emoţie pozitivă, o con­templaţie însoţită totdeauna de o nuanţă de agreabil.
Frumosul, în mod comun, se prezintă ca o categorie a voluptăţii: voluptatea armoniei, a unei ordini superi­oare. Stendhal spunea : „La beaute c'est une promesse de bonheur". Fenomenul estetic se simte, nu se gîndeşte: aceasta e credinţa curentă. Dar tocmai aceasta împiedică determinarea exactă, analiza lucidă a faptului artistic. Se întîmplă că ceea ce pare unanim admis ca formând esen­ţa frumosului să nu fie decît o serie de manifestaţii au­xiliare. De aici, o mulţime de neînţelegeri. 
Cu ocazia unor discuţii ivite mai de mult în publicistica noastră asupra relaţiunilor între estetic, specific şi etnic, mulţi au negat orice fel de relaţiune între aceste categorii, frumosul con­stituind după ei o valoare aparte, autonomă. Cei care se uită numai la aspectul hedonic al artei au multe şanse să nu înţeleagă esenţa ei intimă. Frumosul e şi el o reali­tate pământească, fără atribute divine. Şi el a apărut aici, în lumea noastră, şi fatal e amestecat cu o mulţime de alte elemente sociale care intră fără voie, fiindcă au convieţuit istoriceşte atîta vreme, în însăşi noţiunea de fru­mos. [1]


[1] Mihai Ralea, „Expresie individuală şi expresie sociala in arta”[1925], , in Scrieri, 2, ediţie şi studiu introductiv de N. Tertulian, Bucureşti, Editura Minerva, 1977, p. 23

Niciun comentariu: