Pagini

vineri, 10 februarie 2012

Tineretea literaturii: romanul

„HABENT SUA FATA LIBELLI" — spune un vechi dicton latin. Deceniile şi secolele au confirmat, şi nu o dată, prin exemple grăitoare, perspicacitatea şi justeţea acestor cuvinte. Le-au con­firmat şi le-au dat extindere. Căci nu numai cărţile ca atare, operele izolate sau constituite într-un tot, ale unui scriitor, sau ale mai multora, şi-au avut şi-şi au destinul lor, dar şi istoria genurilor şi speciilor literare se înscrie sub aceleaşi semne. Su­puse, ca şi cele umane, legilor timpului cu ale sale vîrste şi stin­geri, aceste destine pot fi comune sau insolite, pot evolua paşnic de-a lungul veacurilor sau, dimpotrivă, pot cunoaşte izbucniri intempestive, manifestări neaşteptate. Epopeea ce a strălucit fără contestare în antichitate este de mult o specie moartă şi încer­cările, fie şi cele mai asidue, de a o reînvia nu au dus la nici un rezultat. în schimb tragedia antică stimulează şi astăzi com­petitiv atenţia scriitorilor. O specie mereu tînără, mereu pre­zentă în conştiinţa lumii literare ne apare romanul, cu toate con­testările ce i s-au adus în repetate rînduri, sau poate în ciuda acestora şi cu dorinţa de a le dovedi inconsistenţa prin biruinţele sale. O afirmare strălucită ca intensitate, căutări variate şi pres­tanţă cunoaşte în lumea secolului XX critica literară.[1]


[1] Vladimir Piskunov, „Prefaţă” in Poetică, estetică, sociologie, antologie, prefaţă şi tabel bibliografic de Vladimir Piskunov, Bucureşti, Editura Univers, 1979, p. 7.

Niciun comentariu: