Pagini

luni, 20 februarie 2012

Relația eticii cu estetica

 „După părerea lui Georg Lukacs, este un semn de criză socială acută faptul că se poate face abstracţie de conţinutul etic al manifestărilor este­tice, în paralel cu afirmarea superiorităţii absolute a spirituali­tăţii artistice, luată izolat, ruptă de restul existenţei sociale şi plasată undeva foarte sus pe o ierarhie sui generis în care cele­lalte lucruri şi valori sînt în mod confuzionist amestecate şi deva­lorizate ; tendinţa anti-avangardistă a operei lukâcseene din toate perioadele de gîndire, de la Istoria dezvoltării dramei modeme (1907) şi pînă la Specificul esteticului (1963), poate fi astfel explicată nu numai prin anumite „rigidităţi" ale gustului lui Lukacs, ci şi prin convingerea sa fermă că „arta pentru artă" (ca ideologie) şi avangarda (ca manifestare artistică) reprezintă simptomele de­căderii unei societăţi condamnate la dispariţie de întreaga des­făşurare a istoriei, ca şi de lupta revoluţionară.[1]


[1] Dan Oprescu, Etic-estetic în gîndirea românească, București, Editura Minerva, 1984.

Niciun comentariu: