Pagini

luni, 20 februarie 2012

Gh. Grigurcu: critica, act de credință

Semnificaţia primă a acestei cercetări este cea a unui act de credinţă faţă de destinul poeziei române de azi. O asemenea atitudine include şi ideea de demonstraţie a pluri­valentei de talente, a cotei valorice înalte pe care o înregis­trează multe dintre ele. Ţelul nostru a fost în consecinţă cel al încercuirii atente a zonelor celor mai caracteristice, prin-tr-o necesară dispută atît cu ceea ce am considerat inautenti-citate, cît şi cu confuziile critice însoţitoare.
 Greşeala ne-înregimentării noastre în vreo grupare literară, imprudenţa unei înclinaţii către independenţă morală ne-au condus la polemicile pe care le-am crezut de cuviinţă, cu urmări ce ţin de inconfort, chiar dacă procedeul întrebuinţat a fost ironia dis­cretă. „Critica observă în acest sens Serge Doubrowsky va consta în ceea ce se ascunde şi în racordarea a ceea ce se oferă cu ceea ce se sustrage..." Dinamismul unei literaturi în plină „ofensivă" presupune o sporire a exigenţelor, un cult al valorii care este singura cale responsabilă de abordare a productelor sale.
 Nu cu improvizaţii (oricît de amabilă le-ar fi fost audienţa într-o împrejurare sau alta, din partea unui for amical sau al altuia) poate fi slujită cauza unei naţiuni, în planul său de manifestare estetică. Doar exersîn-du-ne cu onestitate opinia putem înscrie o contribuţie la miş­carea de apreciere sintetizatoare a literaturii noi.[1]


[1] Gheorghe Grigurcu, Poeți români de azi, București, Editura Cartea Românească, 1979

Niciun comentariu: