Pagini

duminică, 19 februarie 2012

Eminescu și Sarmis

12. Sarmis[1]
„Încă de cînd îşi redacta poemul deşertăciunilor, Eminescu fusese fulgerat de ideea unei epopei dacice. Epi­sodul cuceririi Daciei, care la început avea numai cîteva strofe, luă pe dată, în dauna întregului, proporţii consi­derabile. Lira patriotică, din ce în ce mai sonoră, înăbuşi curînd intenţiile hronografice, şi lungul poem se sfărîmă în fragmente pe care poetul fie le publică deosebit (ca Egipetul), fie le folosi în noi compuneri. Proiectul unei epopei sau drame daco-romane e mai vechi, din chiar epoca studenţiei, dar, spre a păstra cronologia faptelor istorice, vom trece la un poem meditat, după arătările poetului, între «1875 dec. — iulie 1877»2, şi anume la Sarmis, care totuşi soarbe în el materia din mai vechiul  Mureşan. Sub deosebite titluri (Gemenii1, Nunta lui Belu, Sarmis), se cuprinde cam aceeaşi poveste a doi fraţi gemeni, Brigbelu şi nebunul Sarmis, cu deose­birea că o dată geamănul nebun este Boerebist.”


[1] G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. 1., Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p.54.

Niciun comentariu: