Pagini

luni, 6 februarie 2012

Dumitru Micu despre Petre Anghel


”Cu totul altul (față de Gabriel Gafiță –n.n. P.A.) e conţinutul romanelor lui Petre Anghel (n. 1944): Fratele nostru Emanuel (1976), Lupii la stână, Prindeţi vulpile, Şcoala pedepselor (toate, 1978), Sita lui Mamona (1980), Întoarcerea fiilor risipitori (1982), Din­colo de iubire (1984), Oaspeţii bătrânului Catul (1984), Moştenitorul (1986), ulterioare unui volum de poezii (Duhul pământului, 1971) şi unui studiu cvasimonografic (Mihai Ralea şi vocaţia eseului, 1973). 

Primul roman, compus din douăzeci şi şase de scrisori, redactate în tot atâtea zile, supune unui examen minuţios situaţii provocate de recăsătorirea cuiva (tatăl epistolierului) cu o femeie vulgară şi a mamei destinatarului cu un fost amant. Cazuistica este excesivă, dar ea învederează reale posibilităţi analitice. 

Următoarele cărţi au reţinut, totuşi, atenţia mai mult prin crâmpeiele de realitate obiectivă decât prin analiza psihologică: Prindeţi vulpile (de ex.), prin imagini dintr-o cooperativă agricolă de producţie (personajul central fiind însă un medic, Radu Dimitriu, cu probleme de conştiinţă profesională), Dincolo de iubire - prin peripeţiile pariziene ale unui ziarist oltean, Paul Nicodim.

Celalalte romane recompun cu mijloace de-a dreptul balzaciene existenţa lumii româneşti din ultimii peste cincizeci de ani. 
Cuvântul şi cuvintele (1999) e un curs de teoria literaturii.” (Dumitru Micu, Istoria literaturii române, București, ed. Saeculum I.O., 2000, p. 488)


Niciun comentariu: