Pagini

joi, 2 februarie 2012

Despre reeditările clasicilor


”Nu mic a fost aportul acţiunii aproape permanente, intense, fără precedent în trecut, începînd tot cam de pe la fi­nele deceniului al şaselea, a ceea ce s-a numit şi se numeşte reonsiderarea moştenirii literare şi, mai în general, culturale. Conducerea de partid şi de stat, ministerele de resort, Aca­demia R.S.R. cu filialele şi institutele ei de specialitate, Uni­versităţile, editurile, redacţiile periodicelor de profil, chiar bibliotecile mai mari au stimulat, ca niciodată în trecutul ca­pitalist, activitatea de cercetare şi reconsiderare concretizată în numeroase studii monografice pe autori, epoci şi probleme, destinate să acopere toate „spaţiile albe" din domeniul lite­raturii române vechi, din epoca luminilor, paşoptistă, din epoca marilor clasici, a curentelor literare de dinaintea pri­mului război, a epocii interbelice etc. S-au tipărit amplu, în tiraje de masă, dar şi în ediţii critice de înalt nivel ştiinţific (acestea din urmă rămase, unele, destul de nume­roase, încă neduse la capăt), operele fundamentale ale litera­turii române, ale marilor critici şi ideologi literari, de la I. Heliade-Rădulescu, la Maiorescu, Gherea, Lovinescu, Iorga, M. Dragomirescu, G. Ibrăileanu, Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, Tudor Vianu, G. Călinescu şi mulţi alţii”.[1]


[1] Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, Vol. 3, București, Editura Minerva, 1987, p. 23.

Niciun comentariu: