Pagini

joi, 16 februarie 2012

Hegel despre spiritual și sensibil

laturile spiritualului şi ale sensibilului trebuie, să se îmbine şi să facă una în producerea artistică. Astfel, de exemplu, cineva ar putea voi să procedeze în producţia poetică concepînd mai dinainte, sub formă de cugetări în proză, conţinutul ce urmează să fie prezentat şi să aşeze apoi aceste cugetări în rime şi imagini etc, încît elementul metaforic ar fi în acest caz agăţat de reflexiile abstracte doar ca decor. Un astfel de procedeu n-ar putea realiza totuşi decât o proastă poezie, căci aici s-ar desfăşura sub forma unei activităţi separate ceea ce în creaţia artistică nu se produce decît într-o nedespărţită unitate. Această producere autentică constituie activitatea imaginaţiei artistice. Ea este elementul raţional, care e spirit numai întrucît pătrunde activ în conştiinţă, dar înfăţişează ceea ce poartă în sine numai în formă sensibilă.”[1] 


[1] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Despre artă şi poezie, Bucureşti, Ed. Minerva, 1979, p. 1o9.

Niciun comentariu: