Pagini

vineri, 17 februarie 2012

Cum se judeca înainte. Mie-mi place!

„Cei patru vornici de poartă au scaunul lor de judecată afară în curte şi judecă pricinile mai mici, pedepsesc femeile desfrânate, iar pe fecioarele care au greşit cu voia lor sau cu sila porunceşte să le cunune cu făptaşii, dacă şi  unul şi altul sunt din norod; iar dacă vreuna din părţi este de neam boieresc, atunci el îl înştiinţează pe domn şi stau alături de domn când acesta şade în scaunul de judecată, poruncesc norodului să tacă şi aduc părţile în divan. Când vreunul dintre aceştia zăboveşte să vină cu pârâşul în ziua hotărâtă înaintea domnului, ei îl scriu în condicile lor. Căci cine nu se înfăţişează la vremea hotărâtă se face vinovat de nesupunere faţă de domn şi pierde pricina.
Pentru asemenea slujbe vornicii de poartă primesc leafă venitul ţinutului Roman.”

Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei

Niciun comentariu: