Pagini

sâmbătă, 19 mai 2012

Tracii şi dacii în calea, nu împotriva, primei globalizări


Până vor ajunge (sau nu vor ajunge) arheologii şi antropologii la un acord privind locul  - ori cel puţin continentul – apariţiei primatelor, începem prin a afirma o realitate demonstrată: în Grecia şi în zona centrală a Balcanilor, economia producătoare de hrană a apărut în prima jumătate şi la mijlocul mileniului al VII-lea î.e.n.; este o afirmaţie fără echivoc a savantei Marija Gimbutas, care precizează că perioada anterioară neoliticului este slab reflec­tată în descoperiri arheologice.[1]
Dacă pornim de la primele scrieri în care găsim referiri la ceea ce se numeşte astăzi globalizare, în cartea „Geneza” („Facerea”) descoperim o primă împărţire a populaţiilor. Moise, considerat autorul Pentateucului (numele primele cinci cărţi ale Vechiului Testament), oferă o dare de seamă a ţinuturilor în care s-au aşezat cei trei fii ai lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. Ne vom opri doar asupra lui Iafet, fiul mijlociu – se pare - din care se trag popoarele indo-europene. El este tatăl lui Gomer, Magog, Tubal, Meşec şi Tiras.[2] Despre urmaşii lui Tiras se ştie că s-au aşezat în jurul Mării Negre, lucru pe care îl confirmă, printre alţii,  Josephus, care justifica astfel şi numele tracilor. ("Thirasians" - Thracians.).  Xenophanes şi Herodot îi cunosc pe urmaşii acestora , numindu-i geţi, plasându-i în acelaşi loc, de unde au coborât de-o aparte şi alta a Istrului (Dunărea). Aproape toţi istorici îi consideră a fi iranieni. Nu veneau direct din Iran, pentru că sarmaţii iranieni erau la Don mult înainte de secolul VI î.e.n, şi ajung la Dunăre prin sec. II - I î.e.n. „Cel puţin tot trei secole le vor fi trebuit şi sciţilor ca să ajungă de la Volga şi Caspica pînă la Nistru şi Carpaţi.”[3]


[1] Marija Gimbutas, Civilizaţa Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici. Originea şi dezvoltarea celor mai vechi civilizaţii europene, Bucureşti, Editura Lucreţius, 1997, p. 15.
[2] “Geneza” (Facerea), în Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, cap. 10, vers. 2-3.
[3] Vasile Pârvan, Getica, Bucureşti, Editura Meridiane, 1982, p. 9.

Niciun comentariu: