Pagini

marți, 29 mai 2012

Lăudați, lăudați, dacă vă dă cârnați


Ov.S. Crohmălniceanu nu ezită să serie: Tovarășul Nicolae Ceausescu are un stil profund democratic de a conduce treburile publice." Tot acolo, un Augustin Buzura: „dogmatismul, închistarea, mărginirea, incultura, carierismul perfid și lichelismul au în Ceausescu cel mai puternic dușman. " Un titlu de Tudor Octavian dintr-o pagină aniversară: Că oamenii trăiesc mai bine, iată un lucru care aproape că nu mai trebuie spus (Flacara, an 26, nr. 4/1129, 27.1.1977). 
Chiar si angajații Securităpi produc atari exprimari: „Te apăr si te cânt/pân'la mormânt" este un distih encomiastic pentru Nicolae Ceausescu. Ambiguitate smecherească, reversibil retractilă. Funcția informațională e calchiată de cea confuz intenponală: ziarele preferă vidul titlurilor combinate cu supratitluri, subtitluri si subsubtitluri, ansamblul fiind eventual extins prin mottouri si citate extrase din cuvantările supreme. Fluvii și diluvii de vorbe astfel structurate demonstrează că se merge asa cum se dorește, avantat, evolutiv, in zbor, către cele mai inalte culmi ale comunismului. Niciodată minciuna n-a apărut mai provocatoare și mai incoerentă prin incapacitatea sau indiferenți producătorilor ei, mai necreator cinică prin antrenarea metaforelor absolutului și ale absolutizării metaforice; după cum nicicand lipsa de rezistență locală față de o atare agresiune n-a apărut mai reprobabilă și mai de neințeles.”

Marian Popa, Istoria literaturii...

Niciun comentariu: