Pagini

sâmbătă, 19 mai 2012

Tulburări pe'acilea acum fo 3000 de anişori


Există un argument arheologic care arată că între anii 1000 şi 900 au început turburările din Estul Europei, întîi cu deplasările violente cimmeriene spre vest, iar apoi cu însăşi năvălirile scitice. Savanţii Reinecke şi Hampel consideră că cel mai târziu în secomunitate 9 i.e.n. se întâmplau în Dacia îngropări de tezaure de bronz. Aceasta a făcut ca pretutindeni unde au ajuns, urmele vieţii lor, deosebite esenţial de cele ale popoarelor Europei centrale şi sud-estice, să constituie documente indubitabile de prezenţa şi de dăinuirea, într-un anume timp şi loc, a neamului scitic.[1]
Scriitorul latin Caius Iulius Solinus (mijlocul sec. III e.n.) a redactat o lucrare cu extrase din diferiţi autori, dar în cea mai mare parte din Pliniu cel Bătrîn, cunoscută sub titlul Collectanea Rerum Memorabilium ( Culegere de fapte memorabile). Ştirile adunate în această lucrare au fost selectate pentru caracterul lor neobişnuit, iar expunerea materialului e făcută în ordine geografică, începînd cu Roma şi cu provinciile cele mai apropiate şi continuînd, gradat, spre regiunile cele mai îndepărtate din lumea cunoscută de atunci. „Acum, zice el, e locul să ne îndreptăm spre Tracia (...) spre cele mai destoinice neamuri ale Europei. Cei ce doresc să-i cerceteze cu grijă vor afla cu uşurinţă că barbarii traci au un dispreţ pentru viaţă dintr-un fel de exer­ciţiu natural al înţelepciunii. Toţi sînt gata pentru moarte de bună voie, deoa­rece unii dintre ei socotesc că sufletele morţilor se întorc, iar alţii că ele nu mor, ci devin mai fericite". Femeile nu se mărită după voia părinţilor; cele frumoase aleg pe cel ce dă preţul cel mai bun, iar cele urâte îşi cumpără ele cu zestrea lor soţii.”[2] Cele mai multe dintre informaţiile lui sunt preluate de la Plinius.


[1] Apud Vasile Pârvan, Getica, Bucureşti, Editura Meridiane, 1982, p. 10.
[2] Apud Dr. Marin Popescu- Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice. Din antichitate pînă în pragul veacului nostru, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi encicopedică, 1978, p. 51

Niciun comentariu: