Pagini

sâmbătă, 19 mai 2012

Cultura Hamangia de pe ţărmul românesc al Mării Negre„Aşezările şi cimitirele acestei culturi sînt con­centrate pe solurile fertile ale Deltei Dunării şi de-a lungul coastelor Mării Negre. Apariţia culturii Hamangia s-a datorat probabil unor imigranţi sudici (sau anatolieni) ori unor comercianţi care, pe lingă faptul că au introdus marmură şi cochilii egeene în cadrul societăţii locale de culegători de hrană, au adus şi o economie bazată pe producerea hranei. Elementul autohton este reprezentat de industria microlitică a silexului, care continuă tradiţia locală mezo-litică. Analiza materialului osteologic uman indică o populaţie amestecată de tip atlanta-mediteranean şi proto-europoid alpin1.
Cele peste 500 de morminte din cimitirul de la Cernavodă indică existenţa unei aşezări mari în apropiere. Pe terasele joase din jurul lacurilor s-au găsit locuinţe semi-subterane (bordeie) şi urmele unor colibe rectangulare. Peşterile erau de asemenea locuite, dar deocamdată nu s-au făcut săpături sistematice ale unor sate cu locuinţe bine cunoscute. Cele mai importante cimitire şi sate aparţinînd culturii Hamangia s-au descoperit la Cernavodă, Ceamurlia de Jos şi Goloviţa (lîngă Baia Hamangia) în perioada 1912-19602. Din materialul strîns cu ocazia săpăturilor s-au putut stabili cinci faze de dezvoltare. Evidenţa legăturilor cu alte culturi vestice indică faptul că civilizaţia Hamangia poate fi considerată paralelă cu civilizaţia Karanovo III—VI, în special cu varianta sa Boian din Cîmpia Dunării inferioare. Pe baza cronologiei culturii Karanovo, complex­ul Hamangia poate fi plasat în perioada 5500-4700. Înainte de mijlocul mileniului al V-lea, acest complex a fost asimilat de cultura Karanovo, mai exact fazele V VI Gumelniţa.”[1]
O altă influenţă traco-getă asupra grecilor exercitat în domeniul artei şi al religiei, Orfeu, patronul muzicii, ca şi Dionysos, zeul vinului, aparţinând mitologiei tracice.[2]


[1] Marija Gimbutas, Civilizaţa Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici. Originea şi dezvoltarea celor mai vechi civilizaţii europene, Bucureşti, Editura Lucreţius, 1997, p.27.
[2] Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. I., Bucureşti, Editura Ştiinţifică
 şi Enciclopedică, 1075, p. 36.

Niciun comentariu: