Pagini

sâmbătă, 19 mai 2012

Greco-daci sau daco-greci


Convieţuirea dintre geţi şi greci nu putea rămâne fără urmări. Ovidiu spune că locuiau împreună, iar sciţii (de pe ţărmul nordic al Marii Negre, deci mult mai departe de cetăţile ridicate de ei pe pământul geţilor) ajunseseră un fel de ju­mătate greci (mixhelenes). Concluzia istoricilor români este cât se poate de logică: “Nu se putea deci ca strămoşii noştri, getii sau dacii, să nu fi luat şi ei unele elemente de civilizaţie de la aceşti reprezentanti ai lumii mediteraneene.” Influenţa grecească se vădeşte în imitarea monedelor macedonene, pre­cum şi în domeniul ceramicei.”[1]  Resturi de asemenea vase s-au găsit la Fundeni lângă Bucureşti, la Snagov, la Popeşti, pe Argeş şi în alte locuri - nu redau numai motivele ornamentale ale originalelor din Delos şi Megara, dar şi motive proprii, locale, ca, de pildă, spicul de grâu, roata stilizată într-un anumit fel etc. Chiar în ceramica dacică obişnuită, lucrată la roată, cercetările mai noi văd o influenţă a ceramicii cenuşii greceşti.”[1] Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. I., Bucureşti, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1075, p. 35.

Niciun comentariu: