Pagini

sâmbătă, 19 mai 2012

Oraşe mari, cu cetăţeni romani...


De îndată ce au cucerit Dacia, romanii au început organizarea ei administrativă, folosind din plin buna experienţă căpătată în provinciile cucerite anterior de-a lungul câtorva secole. Dacia a fost proclamată provincie imperială şi aşezată sub puterea unui LEGATUS AUGUSTI PRAETORE. Suficient de mare, în 119, sub împăratul Hadrian este împărţită în două provincii (Superioară şi Inferioară), iar în 133 în trei: Porolissensis, Apulensis, Malvensis. Se întemeiază oraşe noi, iar Sarmisegetuza capătă dreptul italic, privilegiul de a nu plăti impozit. Câteva oraşe de azi sunt înfiinţate chiar atunci de romani: Napoca, Drobeta, Orşova, Turda, Zlatna, etc.
Nu ne putem crea iluzia că soldaţii lui Traian erau toţi romani, ci doar cetăţeni romani. Cetăţenia se obţinea în multe feluri, inclusiv cu ajutorul banilor. Ne confirmă acest lucru însuţi Pavel, evreu care devenise cetăţean roman. „Deşi Traian aduse colonii din provincii şi nu din centrul imperiului, el căută întotdeauna ca să trimită în Dacia elemente romanizate, printre care numai se strecurară şi de acele în care romanizarea nu prinsese încă depline rădăcini. Mai multe din oraşele ce contribuiră prin poporaţia lor la colonizarea Daciei, erau colonii romane sau oraşe mult cercetate de romani. Se ştie însă că dreptul de colonie nu putea fi acordat decât acelui oraş străin în care se adăpostesc atât mult poporaţia romană încât să dobândească o fizionomie curat latină”.[1]


[1] A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, ediţia a IV-a, vol. I, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1985, p. 29.

Niciun comentariu: