Pagini

miercuri, 23 mai 2012

Hitler nu era original.


Toate fenomenele sociologice: raporturile dintre clase, bogăţia, repartizarea oraşelor, chiar eveni­mentele politice, se află aici reduse pe plan biolo­gic — şi ce biologie! Totul se explică prin însuşi­rile rasei superioare şi prin cusururile rasei infe­rioare.[1] Gobineau explică mărirea şi decăderea popoarelor prin predominarea sau degenerescența elementelor de rasă superioară, dolichocefalii blonzi de statura înaltă. In lucrarea sa „Lupta ruselor" (1382), Gumplovicz afirmă că diferitele clase din care este alcătuit un popor corespund totdeauna unor rase deosebite, dintre care una şi-a statornicit dominaţia asupra celorlalte prin cucerire. Intr-un articol publicat în 1897, d. de Lapouge stabilea nu mai puţin de o duzină de „legi fundamentale ale antroposociologiei" dintre care unele sunt foarte tipice: „legea repartizării bogăţiei" preciza că „în ţările cu amestec Europaeus-Alpinus bogăţia creşte în proporţie inversa cu indicele cefalic"[2]; „legea indicelor urbane", ilustrată de Ammon cu privire la cercetările sale asupra recruţilor din Baden, afirma ca locuitorii din oraşe prezintă o dplichocefalie mai mare decât aceia din satele înconjurătoare; „legea stratifi­cării" se formula astfel: „Indicele cefalic merge descrescând şi proporţia dolichocefalilor merge crescând delà clasele inferioare la clasele superi­oare în fiecare localitate". — In „Selecţiuni so< ciale'', acelaşi autor nu şovăia să afirme că „clasa dominantă a epocii feudale se apropie, într'ur. mod oarecum exclusiv, de Homo Europaeus, aşa încât nu întâmplarea este aceea care a menţinut pe săraci în jurul scării sociale, ci inferioritatea lor congenitală".
Se vede că „rasismul" german n-a născocit nimic.[3]


[1] Armand Cuvillier, Introducere în sociologie, București, Editura de Stat, 1947, p. 145.

[2] Amintim că indicele cefalic este raportul dintre cea mai mare lărgime a craniului înmulţită cu 100 şi cea mai mare lungime a sa. Sub 75-76 el caracterizează dolichocefalia (cranii lungi); la 83-84 brachcefalia (cranii scurte). Cifrele variază de altfel după autori. Homo Europoeus, arianul lui Gobineau şi ai lui Lapouge, nordicul rasiştilor germani, este rasa blondă, dolichocefală şi înaltă. Homo Alpinus este rasa brună, brahicefală, şi mai măruntă. Unii adăugau un al treilea tip : Homo Mediteraneus, cuprinzând rasele dolichocelale brune (napolitani, andaluzi, etc).

[3] Armand Cuvillier, Introducere în sociologie, București, Editura de Stat, 1947, p. 146.


Niciun comentariu: