Pagini

duminică, 20 mai 2012

Ceasornicul lui GiddensGiddens ne propune următoarea schiţă: „Dacă ne-am imagina întreaga întindere a existenţei umane de până acum ca pe o singură zi, agricultura ar fi apărut la ora 23.45, iar civilizaţiile la ora 23.57. Dezvoltarea societăţilor moderne ar fi început abia la ora 23.59".30"". Dar probabil că atât de multe schimbări au avut loc în ultimele 30"" ale acestei zile a umanităţii cât în tot timpul scurs de până atunci.
Ritmul schimbărilor în era modernă poate fi demonstrat cu uşurinţă, dacă luăm, în considerare rata dezvoltării tehnologice. Aşa cum observă istoricul economul David Landes într-un apreciat studiu:
„Tehnologia modernă nu produce doar mai mult şi mai repede; ea realizează obiecte care nu ar fi putut fi produse nicicum prin metodele artizanale de odinioară. Cel mai bun ţesător manual indian nu ar fi putut face fire atât de fine şi de drepte ca acelea ale unui război mecanic; toate fierăriile creştinătăţii nu ar fi putut produce în secolul al XVlII-lea foi de oţel atât de mari, de netede şi de omogene, precum cele ale unei oţelării moderne. Şi, cel mai important dintre toate, tehnologia modernă a creat lucruri de neimaginat în epoca preindustrială: camera de filmat, automobilul, avionul, toată gama de aparatură electrocasnică - de la radio la computerul cel mai performant -centrala nucleară etcomunitate Rezultatul a fost o enormă creştere a producţiei şi a varietăţii de bunuri şi servicii; chiar şi numai acestea au schimbat modul de viaţă al omului mai mult decât orice, după descoperirea focului: englezul (şi englezoaica, am putea adăuga) de la 1750 se asemănau, în privinţa lucrurilor materiale, soldaţii din legiunile lui Cezar decât cu propriii lui strănepoţi (Landes, 1969).”
Modurile de viaţă şi instituţiile caracteristice lumii moderne sunt radical diferite, chiar şi de cele din trecutul apropiat. în decursul unei perioade de numai două-trei secole, adică o „secundă" din contextul istoriei umanităţii, viaţa socială umană a fost smulsă din tipurile de ordine socială în care oamenii trăiseră mii de ani.

Niciun comentariu: