Pagini

miercuri, 23 mai 2012

Un succes: Almanahul literar


Almanahul literar, care a apărut între decembrie 1949 - ianuarie 1954, se voise o revistă „ale cărei pagini să fie deschise tuturor celor ce au simţit nevoia unei publicaţii literare în Ardeal.” În relatate, tematica predilectă a poeziilor publicate purta marca apăsată a proletcultismului: Ion Horea publică Balada însămânţărilor de toamnă, Aurel Rău, Balada cu chiaburul şi pândarul, A. E. Baconsky, Poezie de dragoste la mutarea în locuinţă nouă. Nu se lasă mai prejos Geo Bogza, Aşa bat clopotele în turnul Spasch, şi nici Mihail Sadoveanu, Slujitori boiereşti, fragment din romanul Lisaveta). Mai tinerii Emil Isac şi Ion Brad ş.a merg pe drumul deschis de partid. După ce-l demascase pe Tudor Arghezi ca impostor, Miron Radu Paraschivescu descoperă umanismul sovie­tic, Cornel Regman, scrie despre Naţionalism şi cosmopolitism în cultura ro­mână, Pavel Apostol lămureşte cititorii cum este cu Lenin şi problemele literaturii ruse, Dumitru C. Micu analizează Poezia lui 1 Mai, Aurel Martin  Poezia lui 23 August. Numărul 2-3/1950 e parţial consacrat centenarului Eminescu, cea de a doua secţiune fiind rezervată altei „aniversări”: 26 de ani de la moartea lui Lenin. (Cititorul interesat de mai multe „succesuri” ale proletcultismului clujean poate consulta Dicţionarul general al literaturii române, editat de Academia Română, 2004, p. 125).

Niciun comentariu: