Pagini

joi, 31 mai 2012

Revista Amfiteatru până în 1971"AMFITEATRU, revistă care apare lunar, la Bucureşti, în două serii: de la 1 ianuarie 1966 până în decembrie 1989 şi apoi din ianuarie 1990. Purtând iniţial menţiunea „Revistă literară şi artistică editată de Uniunea Asociaţiilor Studenţeşti din Republica Socialistă România", de la numărul 1/1974 devine „Revistă literară şi artistică editată de Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România". Seria a doua debutează cu subtitlul „Revistă de cultură independentă", transformat de la numărul 2/1990, în „Revistă de cultură". Prima serie, a cărei apariţie a fost decisă în urma unei consfătuiri a cenaclurilor literare, ţinută în septembrie 1965, la Sinaia, are o existenţă îndelungată, profilul său modificându-se, mai mult sau mai puţin evident, în funcţie de colegiile de redacţie succesive acceptate sau numite de conducerea comunistă. Astfel, prima fază a celei dintâi serii corespunde intervalului în care redactor-şef a fost Ion Băieşu, schimbat de Gabriel Dimisianu, şi se încheie în decembrie 1968. Din colegiul redacţional făceau parte Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Nicolae Manolescu, Adrian Păunescu, Al. Piru, Andrei Şerban, Mircea Zaciu. Din ianuarie 1969, redactor-şef este Gheorghe Achiţei, iar prezen­tarea grafică e asigurată acum de Petre Mihai Băcanu. De la numărul 4/1970, în colegiu sunt cooptaţi Dumitru Radu Popa, Eugen Uricaru, Adrian Popescu, Mihai Tatulici, care părăsesc însă colegiul in corpore, la numărul 9/1971. De la numărul 10/1971, apar Adrian Dohotaru, ca redactor-şef adjunct, şi Coman Şova, ca secretar general de redacţie. Fiecare schimbare a redactorului-şef corespunde cu o schimbare de format. Cea de-a treia, petrecută odată cu numărul 5/1974, însoţeşte venirea în funcţia de redactor-şef a lui Nicolae Dan Fruntelată, alături de Ion Cristoiu (redactor-şef adjunct) şi de Mihai Tatulici (secretar general de redacţie), colegiul de redacţie fiind format de figuranţi proveniţi din fuziunea unei părţi a vechiului colegiu de redacţie cu acela al „Vieţii studenţeşti". !
Cf. Dicţionarului general al literaturii române

Niciun comentariu: