Pagini

marți, 29 mai 2012

Aspecte filosofice ale relaţiilor culturale


           ” De la jumătatea anilor 70, o nouă abordare a dezvoltării relaţiilor interculturale dintre Orient şi Occident a fost în continuă dezvoltare. Pe lângă sistemele economice şi politice, fenomenul cultural joacă un rol foarte important în adaptarea unei palete largi de activităţi zilnice, la fel de diferite ca viaţa internă şi relaţiile dintre naţiuni şi civilizaţii. În lumea contemporană, problema dialogului intercultural dintre Orient şi Occident a fost din nou adusă în discuţie. Aşadar, cultura este aria celei mai stabile interacţiuni şi înţelegere dintre oameni. Noile nivele ale comunicării, orientarea contemporană spre  dezvoltarea relaţiilor culturale şi expansiunea orizonturilor culturii globale sunt factorii care fac din această problemă, una dintre cele mai importante provocări ale modernităţii.
            Dihotomia dintre Orient şi Occident este un produs al istoriei. Conform filosofului rus Vladimir Soloviov, „o mare dispută între Orient şi Occident cuprinde existenţa umană. După Herodot, această confruntare îşi are originea în timpuri preistorice. Acesta consideră nişte evenimente legendare ca fiind primele manifestări ale disputei – răpirea femeilor din Argos de către fenicieni şi răpirea Elenei din Sparta de către fiul regelui troian, Priam. Originând din timpuri atât de vechi, această confruntare rămâne şi azi pe lista de discuţii, provocând o adâncă prăpastie între oameni şi afectând eforturile umanităţii de a trăi cu adevărat viaţa.”(1914, p. 3)
            De-a lungul istoriei, mulţi filosofi şi istorici  ai culturii şi-au exprimat părerea asupra ideii separării pe bază de conflict, cât şi asupra opoziţiei şi eternei polemici dintre Orient şi Occident. Deci Soloviov nu este un „trecător singuratic”. Totuşi, unele fapte istorice arată cât de periculoase pot fi ideile de naţiune, cultură, excepţie istorică şi separare culturală. Poziţia care confirmă importanţa universală a înţelegerii reciproce a început să se răspândească. Conform lui Herman Hesse, un adept al acestei mişcări „profundă şi rodnică înţelegere reciprocă între Orient şi Occident este imensa cerere, deşi nesatisfăcută, pentru viaţă politică şi socială şi minimul necesar pentru o viaţă spirituală şi vitalitate culturală. Problema actuală nu vizează convertirea japonezilor la creştinism sau europeni care sunt convertiţi la budism sau taoism. Datoria şi dorinţa noastră nu este să ne convertim la o altă credinţă , ci să atingem cea mai mare deschidere a minţii cu putinţă: în înţelepciunea orientală şi occidentală nu vedem forţe ostile îndreptate una către cealaltă – sunt la poluri opuse – în timp ce viaţa există între ele.” (Orient - Occident, 1982, p. 217)”

Niciun comentariu: