Pagini

miercuri, 23 mai 2012

Revista Viața Românmească


La Bucureşti, revista „Viaţa Românească” reapare (în iunie 1948) sub conducerea lui Cicerone Teodorescu, poet lipsit de voinţă şi prestigiu. Din colegiul de redacţie fac parte, evident, tovarăşi comunişti de nădejde: Ion Călugăru (pseudonimul lui Ştrul Leiba Croitoru), Miron Constantinescu (Mehr Kohn), Corin Grosu (nu se găsesc ştiri despre ea), N. Moraru, Leonte Răutu. Este şi un scriitor printre ei, Camil Petrescu, evident inclus de formă, deja timorat. În 1959, redactor şef va fi Ov. S. Crohmălniceanu. El ştie mai bine decât alţii ce este realismul socialist, ştie, nu-i aşa, că suprarealismul este „o diversiune”, iar poezia lui Ion Barbu trebuie condamnată, fiind „ermetică”. „Ocolirea luptei de clasă în romanul lui Cezar Petrescu” şi „Un aspect al deformării eticii burgheze în lirica noastră – erotica poeţilor simbolişti” sunt două articole ale puternicului ideolog care vorbesc chiar din ditlu despre seriozitatea problemei.
Viaţa românească  se situează pe o poziţie ferm angajată în fron­tul luptei pentru impunerea ideologiei marxiste. Ea militează deschis pentru „o literatură care, având rădăcini adânci în trecut, să fie în acelaşi timp nouă, expresie a efortului creator şi a luptei pentru promovarea unei alte vieţi în ţara noastră, pentru o artă accesibilă şi în cel mai înalt înţeles al cuvîntului, educatoare”.[1] Se promovează o critică parti­nică, de orientare şi atitudine. Se încearcă o consemnare a fenomenului literar şi a mişcării de idei în totalitatea aspec­telor lor. Se publica, extrem de multe traduceri (îndeosebi poezii) şi materiale cu caracter informativ şi de sinteză asupra literaturii universale. Abia în ianuarie 1968, se iniţiază tipări­rea suplimentului lunar Caietul. Viaţa Românească, devenit din aprilie 1971: «Caiet de poezie» (ultimul nr., 61, febr. 1973). Sunt valorificate documente şi manuscrise inedite. Colaboratorii sunt, în general, nume deja afirmate: T. Vianu, T. Arghezi, M. Sadoveanu, I. M. Sadoveanu, Perpessicius, Camil Petrescu, Z. Stancu, M. Beniuc, Geo Bogza, D.I. Suchianu. Nu pot însă lipsi tinerii angajaţi ideologic: Victor Tulbure, Paul Cornea, Silvian Iosifescu, Marin Bucur. Că ar lipsi din paginile ei atotprezenţii   Maria Banuş, Veronica  Porumbacu, Violeta Zamfirescu, Nina Cassian nici nu ne-am putea închipui. Dar  publică  şi scriitori nu doar tineri, ci de real talent: Florin Mihăilescu, George Muntean, Ana Blandiana, Florenţa Albu ş.a.


[1] Apud I. C Chiţimia, Al. Dima, coordonatori, Dicţionar cronologic. Literatura română, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 454.

Niciun comentariu: