Pagini

sâmbătă, 19 mai 2012

Toată Roma a băut şi a mâncat...


Ne întoarcem la întrebarea cum a fost posibil ca într-un timp atât de scurt istoriceşte locuitorii Daciei să devină vorbitori ai limbii latine, înainte de a găsi explicaţii este necesar să precizăm că nu vorbitori de latină cultă au devenit băştinaşii, ci vorbitori de latină vulgară, adică limba pe care o vorbeau cetăţenii imperiului aflaţi departe de Roma, unii fără nici o legătură cu capitala în afara chiar a acestei limbi vorbită de oricine dorea să se afle în rândul lumii!
Cucerirea Daciei a fost una din cele mai mari victorii ale imperiului Roman. Dacia era bogată, greu de cucerit datorită munţilor, era situată la Nord, deci cu o climă aspră, neprielnică italicilor. Dacia se întindea pe o suprafaţă mare, în comparaţie cu alte ţinuturi ocupate de romani mai înainte. Populaţia ei era preponderent rurală, cu puţine centre ce ar fi asigurat controlul, odată cucerite, şi asupra altor regiuni. Soldaţii daci erau luptători neîntrecuţi şi, prin religia practicată, nu se temeau de moarte. Odată cucerită, nu ne mirăm că împăratul Traian îşi ia numele de Dacicus. Nu ne mai miră nici serbările interminabile de la Roma în urma cuceririi Daciei. "O sută douăzeci şi trei de zile, ne spune Dio Cassius, ţinură jocurile publice şi peste unsprezece mii de fiare pieiră în luptele date, în care apărură şi zece mii de gladiatori. "Dacia, ne asigură istoricul A. D. Xenopol, fusese cucerită de Traian cu scopul de a fi prefăcută în provincie romană. Această idee luase în cugetul lui Traian forme obsesive, dovadă că jurământul lui obişnuit cuprindea cuvintele " aşa cum vreau eu să reduc Dacia în provincie romană." Istoricul Eutropius spune: "Traian aduse, pentru a împopora această provincie de un înconjur de un milion de paşi, din tot imperiul Roman, nesfârşite mulţimi de oameni, spre a cultiva ogoarele şi oraşele ei." Despre nici o altă provincie, observă marele istoric Xenopol, nu se raportează un asemenea fapt, în alte părţi romanii se mulţumeau a trimite câteva colonii şi lăsau atotputernicei înrâuriri romane sarcina de a romaniza ţara cucerită.

Niciun comentariu: