Pagini

duminică, 20 mai 2012

Mediul înconjurător


Mediul înconjurător fizic are adesea implicaţii asupra evoluţiei organzării sociale umane. Acest lucru este cel mai evident în condiţiile de mediu extreme, acolo unde oamenii trebuie să-şi organizeze modul de viaţă în funcţie de condiţiile climatice. Locuitorii regiunilor polare îşi formează în mod necesar obiceiuri şi practici diferite de cele ale locuitorilor din zonele subtropicale. Cei care trăiesc în Alaska, unde iernile sunt lungi şi geroase, tind să urmeze modele de viaţă socială diferite, de cei care trăiesc în ţări mediteraneene cu climă caldă. Cei din Alaska îşi petrec cea mai mare parte a timpului în interior şi, cu excepţia scurtei perioade a verii polare, îşi planifică cu multă grijă activităţile în aer liber, datorită mediului înconjurător neospital iei, în care trăiescomunitate
Dar şi condiţii fizice mai puţin extreme pot afecta societatea. Populaţia băştinaşă australiană nu a încetat niciodată să fie una de vânători şi culegători, întrucât continentul nu adăposteşte plante indigene potrivite pentru cultivare sau animale care pot fi domesticite în vederea dezvoltării producţiei pastorale. Primele civilizaţii ale lumii au apărut mai ales în zone cu un pământ adecvat agriculturii - de exemplu, în deltele fluviilor. Uşurinţa comunicaţiilor terestre şi disponibilitatea transportului naval sunt la fel de importante: societăţile - delimitate de celelalte prin lanţuri muntoase, jungle impenetrabile sau deşerturi - rămân adesea relativ neschimbate perioade îndelungate.[1]

Dar influenţa directă a mediului înconjurător asupra schimbărilor sociale nu este foarte mare. Oamenii sunt cel mai adesea capabili să dezvolte o producţie înbelşugată în zone relativ neospitaliere. Aşa se întâmplă, de exemplu, cu locuitorii din Alaska, care şi-au creat resurse de ţiţei şi minereuri în pofida naturii aspre a mediului înconjurător. Invers, culturile de vânători şi culegători au trăit adesea în regiuni deosebii |de fertile, fără să se fi implicat în producţia agricolă sau pastorală. De exemplu, Kwakiutl din  din insula Vancouver  - al căror mod de viaţă s-a menţinut aproape intact până cu un secol în urmă, trăiau într-un mediu care le oferea peşte din belşug, fructe şi  plante comestibile. Ei se mulţumeau cu un astfel de mod de viaţă (de vânători şi culegători) în condiţii atât de favorabile, şi nu au fost nevoiţi să treacă la o agricultură stabilă.


[1] Anthony Giddens, Sociologie, ed. cit., p. 560.

Niciun comentariu: