Pagini

duminică, 13 mai 2012

Ovidiu Drimba despre cultură


Cultura include în sfera ei atitudinile, actele şi operele limitate — ca geneză, intenţie, motivare şi finalitate — la domeniul spiritului şi al intelectului. Opera, actul şi omul de cultură urmăresc satisfacerea nevoilor spirituale şi intelectuale; revelarea de sine. descoperirea necunoscutului, explicaţia misterului şi plăcerea frumosului. Iar în raporturile cu natura, cu omul, cu societatea, urmăresc stabi­lirea, nu a unor relaţii practice, utilitare, sau de instrumentalizare a unuia de către celălalt, ci a unei relaţii de comunicare, de căutare, de, regăsire în celălalt. In felul acesta, sferei culturii îi aparţin: datinile, şi obiceiurile, credinţele şi practicile religioase, ornamentele şi divertismentele, operele de ştiinţă, filosofie, literatură şi muzică, arhitectura, pictura, sculptura şi artele decorative sau aplicate.
Evident că această diviziune — dihotomia civilizaţie-cultură — nu înseamnă o opoziţie între respectivele domenii, şi cu atît mai puţin o opoziţie ireconciliabilă. Dimpotrivă. în tot decursul istoriei interrelaţia civilizaţie-cultură s-a afirmat, frecvent, comunicarea între ele urmărind idealul realizării plenare a omului, a vieţii şi a comunităţii umane.

Niciun comentariu: