Pagini

sâmbătă, 19 mai 2012

Etica jurnalistică


Etica jurnalistică a străbătut un drum dificil, situat undeva la graniţa dintre teorie şi practică. Ocazional, anumite cărţi de specialitate includ şi un capitol despre etică, fără a-1 integra în contextul problemelor care decurg de aici în viaţa de zi cu zi a presei. Rapiditatea cu care se succedă evenimentele forţează jurnalistul să ia decizii etice mai mult din reflex decât după o îndelungă cumpănire, precum şoferii care ocolesc gropile, conştienţi că explozia unui pneu i-ar putea trimite în sala de judecată, pe de o parte, şi, pe de altă parte, ar stârni dezaprobarea publică. Unele cărţi despre etica jurnalistică cuprind, în totalitate, doar studii de caz, în lipsa unei baze teoretice. Şi, evident, altele sunt cărţi pe care le respectăm şi din care învăţăm. Sperăm ca şi cea de faţă să fie la înălţimea lor.
Două viziuni diferite sunt implicate în etica presei şi, de aceea, îmbinarea celor două aspecte, teoria şi practica, devine dificilă. în timp ce pentru studiul eticii este nevoie de deliberare, distincţii atente şi dezbateri îndelungate, redacţia unui ziar are tendinţa de a pune accent pe tenacitate şi pe abilitatea de a lua decizii rapide în situaţiile de criză, ce apar zi de zi. în mod asemănător, specialiştii din publicitate şi relaţii publice trebuie să fie competitivi şi întreprinzători, iar scenariştii şi producătorii programelor de divertisment trebuie să aprecieze scepticismul, independenţa şi pasiunea. în consecinţă, pentru ca prelegerile de etică să îşi atingă scopul, capacitatea critică trebuie folosită în acele situaţii în care procesele personale primează. Cu toate acestea, managerii instituţiilor media apreciază oamenii de acţiune, pe aceia care obţin rezultate remarcabile într-un mediu de lucru foarte stresant. Dacă etica jurnalistică intenţionează să dobândească recunoaşterea generală, atunci ruptura dintre practica jurnalistică de zi cu zi şi valorile etice trebuie eliminată în mod creativ.[1]


[1] Clifford Christians, Mark Fackler ,et al. Etica mass-media. Studii de caz. , Polirom, 2001

Niciun comentariu: