Pagini

sâmbătă, 5 mai 2012

Relaţia scriitori-partid comunist


Nu s-a efectuat niciun studiu care să analizeze relațiile dintre puterea politică și creatorii de literatură, dintre redactorii și șefii lor, dintre scriitori și editori, dintre criticii literari și creatorii propriu-zis. Într-o formă sau alta între ei era o relație de șefi și - dacă nu de subordonați – oricum de solicitanți. Existenţa şefilor și presiunea lor  este un fenomen inerent tuturor formelor vieţii sociale. Această oligarhie rezultă, în mod necesar, din modalitatea de functionare a marilor organizaţii, partide sau state. Acestea, ne spun sociologii politicului, neputând fi guvernate direct de membrii lor reuniţi în permanenţă în adunări deliberative, trebuie să recurgă la ”tehnica delegării”. ”Conform teoriei democratice, această tehnică nu introduce rupturi între guvernanţi şi guvernaţi: delegatul, subordonat voinţei celor pe care îi reprezintă, are ca funcţie pe aceea de a executa ordinele lor.”[1] Dar lucrurile devin mai greu de analizat atunci când apar instituții atipice: organizații profesionale – cum era cazul Uniunii Scriitorilor – care nu aveau decât o autoritate restrânsă asupra membriilor, iar statul totalitar, declarându-se democrat și sprijinitor al artei și culturii, era nevoit să folosească șantajul, manipularea sau amenințarea pentru a asigura supunerea membrilor.
Analiza sociologică scoate  în evidenţă o realitate inedită : pe măsură ce crește apa­ratul organizaţiei represive, se crează diverse niveluri de cenzură (viza redactorului de carte, a șefului de secție, a redactorului șeg și a directorului editurii, apoi a Consiliului culturii, a cenzurii, cresc și posibilitățile diferitelor opțiuni, în sensul că se găsește printre ei un susținător al autorului sau un iubitor al artei autentice, iar ceilalți vor fi solidari, de regulă,  cu primul referent. De asemenea, are loc și un alt fenomen, care constă în profitarea declarațiilor publice ale puterii, de genul: noi sprijinim activitatea scriitorilor, autorii sunt maturi și se vor autocenzura, dorim o literatură curajoasă, legată de realitate. Mimându-se democrația, scriitorii au profitat de ea și, pe cât le-a stat în putință, au ales în comitetele de conducere colegi care-i puteau susține. Se ajunge astfel la slăbirea conducerii ”maselor”, autoritatea puterii politice fiind subminată de către puterea din ce în ce mai clar exprimată de către comitete. Când Partidul Comunist și-a dat seama de autoritatea acestor comitete, a făcut tot ce se poate ca să le anihileze: a fost desființată organizația de partid a Uniunii scriitorilor, afiliând-o pe lângă oraganizația lucrătorilor din preswă și edituri, aceștia din urmă fiind salariați și deci obligați să asculte. Curând, comitetele de conducere ale Uuniunii Scriitorilor nu au mai fost convocate, pentru a nu se mai crea cadrul pentru exprimarea criticilor la adresa politice culturale oficiate de partidul comunist.


[1] Bernard Denni, Patrick Lecomte, Sociologia politicului, Cluj-Napoca, Editura Eicon, 2004, p. 133.

Niciun comentariu: