Pagini

marți, 15 mai 2012

A FOST ODATĂ


"Am fost atît de tare deprinşi în copilărie cu po­veştile şi analizele mitologiei încît, atunci cînd ajungem capabili de judecată, ele. nu ni se mai par atît de uimitoare pe cît sînt. Dar dacă reuşim să scăpăm din chingile obişnuinţei, după cum scria Fontenelle în 17241, nu se poate să nu fim surprinşi constatînd stranietatea producţiei în care am încercat să desluşim funcţionarea spiritului uman. Azi, ca şi odinioară, toţi credem a şti că nu există popor a cărui istorie să nu înceapă cu legende sau cu mi­tologia. Fontenelle, pe cît de bine informat, pe atît de pru­dent, adăuga: «în afara poporului ales, care prin grija deo­sebită a providenţei a păstrat adevărul»2. Şi se cunoaşte prea bine cum la unii gînditori ai secolului al XlX-lea chestiunea mitologiei se leagă de cea a politeismului de care, fireşte, ne-ar fi izbăvit Israel, dar fără a ne cruţa totuşi de truda «demitologizării», pînă mai ieri, a Noului Testament.[1]


[1]

Niciun comentariu: