Pagini

duminică, 13 mai 2012

M.R.Paraschivescu şi Paul Cornea în primele rânduri


Atacul „la baionetă” al lui M. R. Paraschivescu din „Scânteia” pornea de la un articol al  lui Arghezi, pe care-l reprodusese şi „Dreptatea” ( Foaia dlui Maniu, cum o numeşte M.R.P.), „aflată în mare carenţă de ideologie, şi compensată de urgenţă prin domnii Vl. Streinu, Şerban Cioculescu, Coposu şi C. Tonegaru...” Peste două săptămâni, Paul Cornea se va ocupa de unul dintre „demascaţi”, tot în oficosul partidului comunist, în articolul „Tendinţe în opera de artă... sau paradoxul dlui Streinu” ( „Scânteia”, 16 martie, 1947).
Vina criticului literar Vladimir Streinu îi pare lui Paul Cornea şi mai mare decât a lui Arghezi, căci ar cuprinde chiar atacuri la adresa comuniştilor francezi, în condiţiile în care se ştia (ştia dl. Paul Cornea!), nu-ţi place un scriitor comunist, dai în doctrina literară a partidului comunist, deci dai în Internaţionala comunistă. „Dl. Streinu, scrie Paul Cornea, polemizează de data asta cu Partidul Comunist  Francez, dornic probabil să lichideze stânga franceză aşa cum - ştie toată lumea! - a isprăvit-o rapid pe cea  românească. Domnia sa afirmă că estetica propusă de comunişti este  partizană (ceea ce duce  la stil cazarmă, fabrică, propagandă etc!) şi că prin această concepţie dispare orice deosebire între francezul comunist şi germanul hitlerist!”...  O observaţie de bun simţ a lui Streinu, verificată de istorie, după care extremele se atrag, devine pentru Paul Cornea cap de acuzare împotriva criticului: „Afirmaţia din urmă, obrăznicie neîndrăznită până acum, pe câte ştim, nici măcar de organul P.N.Ţ., nu merită să fie discutată. Înseamnă să terfelim amintirea unei lupte care a stârnit admiraţia omenirii întregi, să azvârlim cu noroi în tot ce a fost mai pur şi mai demn de respect din faptele trecutului apropiat: efortul maselor populare, conduse de comunişti pentru a se dezrobi de sub tirania cotropitorului nazist şi a-şi cuceri libertatea.” 

Niciun comentariu: