Pagini

miercuri, 9 mai 2012

D. Mici, N.Manolescu despre Arghezi


„Avem în faţă documentul liric al încheierii dramei cunoaşterii. Scuturîndu-şi cătuşele, conştiinţa se înalţă, liberă, tot mai sus, în lumina fără hotar a azururilor. Cântare omului, confirmarea artistică a acestei elevaţii sublime, e un poem în care sentimentul totalei dezlănţuiri spirituale dobîndeşte, în cuprinsul literaturii romîne, expresia celui mai plin, mai răscolitor lirism filozofic.

Vorbind în simboluri, am putea socoti Cântare omului un poem confruntării dintre om şi providenţă, al supunerii de către om a forţei divine. În poem, « a toate făcătorul » a devenit sinonimul forţei oarbe, al necunoscutului, al inerţiei stihiilor în perpetuă desfăşurare inconştientă. Idilicei imagini biblico, care îi înfăţişează pe cei dintîl oameni aşezaţi de Tatăl în feerica grădină a raiului, neavînd de întreprins altceva nimic decît să întindă mâna, spre a culege din pomi roadele dulci, poetul îi opune, în Cântarea omului, realitatea crîncenă a deslipirii « cu chin şi suferinţă » a omului de « pulberea fierbinte » şi «cremenea tocită », a ridicării lui la o condiţie superioară. 
Nu un tată ceresc bun, îndurător, l-a dăruit omului, paradisul ; el, omul, şi-l cucereştze, cu sînge, printr-o luptă dîrză, de milenii, cu «cel ce făcuse lumea », cu tot soiul  de  puteri ostile.”

D. Mici, N.Manolescu

Niciun comentariu: