Pagini

luni, 29 aprilie 2013

Teoria culorilor


Goethe şi teoria culorilor
„Goethe şi-a închinat cea mai mare parte a activităţii sale ştiinţifice teoriei culorilor. (Pornind de la o seamă de experimente sui generis şi încurajat de un interes material de observaţie, el reuşeşte să vadă în diversele culori simple produse ale celor două elemente: lumina şi întunericul – vezi Lucian Blaga, Fenomenul originar). Lumina şi întunericul sunt pentru Ghoethe elemente ireductibile. Prin această prezumptivă calitate, ele reamintesc elementele din toate cosmogoniile mitice ale antichităţii. Imaginea luminii se concretizează dinamic, dobândimd însuşiri, puteri şi proporţii de element în luptă cu alt element al naturii. Imaginea nu se încheagă şi nu se însufleţeşte până la personificare ca să devină mitologică, ea se desenează totuşi aşa de mult pe un plan de viziune, că, fără ezitare, o putem atribui gândirii mitice.”[1]


[1] Lucian Blaga, Zări şi etape, Bucureşti, Editura Minerva, 1990, p. 175.


Niciun comentariu: