Pagini

duminică, 21 aprilie 2013

Dilema condiţiei umane


„FILOZOFIA şi teologia sînt în esenţă o transcriere şi o inter­pretare a experienţei umane, iar experienţa umană arată că în sufletul uman are loc o luptă. Pentru Pavel aceasta era o luptă între două forţe opuse una celeilalte, pe care el le-a denumit carnea şi spiritul. „Căci firea pămîntească (carnea) pofteşte îm­potriva Duhului (Spiritului), şi Duhul (Spiritul) împotriva firii pămînteşti (cărnii): sînt lucruri potrivnice unele altora" (Gal. 5:17). „Fiindcă, după omul din lăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu, spune el, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea" (Rom. 7:22). Aceasta era pentru Pavel dilema situaţiei umane.”[1]


[1] William Barclay, Analiza semantică a unor termeni din Noul Testament, Societatea Misionară Română, Wheaton, Illinois USA, 1992

Niciun comentariu: