Pagini

sâmbătă, 8 decembrie 2012

Trei dimensiuni sufletești

Dintre cele trei demersuri sau manifestări funda­mentale sufleteşti : cunoaştere, sentiment, voinţă, primele două pot fi infinite, doar a treia trebuie să aibă măsură (vezi şi Descartes, dar mai ales liberul arbitru şi teologia). Infinitatea e izvorul binelui, în cunoaştere şi sentiment, dar devine izvorul răului în exerciţiul voinţei. Nu poţi vroi oricît, iar de cînd a fost pusă în joc voinţa (modernii, cu înstăpînirea asupra na­turii) s-a ivit dezechilibrul în lume. De altfel, voinţa trebuie să ţintească ceva anumit, pe cînd cunoaşterea şi iubirea, ţintind şi ele ceva, pot fi «difuze»: iubire de tot, oameni şi natură; cunoaştere — răspuns cu deschidere de noi întrebări. 
Abia atunci sînt bune cunoaşterea şi sentimentul cînd au un excès sur le tout, pe cînd voinţa (în fond « voinţă de pu­tere», lamentabila filozofie a lui Nietzsche) nu trebuie să fie în exces, ba nici măcar să poarte asupra tot[ului] sau să fie în exces asupra părţii.
Omul kalokagathiei le are pe primele două, dar nu şi voinţă. Tout désirer, ne rien vouloir.
Căci totul este « voinţă » în noi, poate chiar schopen-hauerian. Dar este nevroită voinţă. . .”

Constantin Noica

Niciun comentariu: