Pagini

joi, 20 decembrie 2012

Cucerirea Tebei de către Alexandru

"Totuşi oraşul Teba n-a fost atacat din ordinul lui Alexandru. Dar după cum relatează Ptolemeu, căci alţii spun altfel, Perdiccas care apăra acea parte a taberei opusă valului de întărituri cu care duşmanii înconjuraseră Cadmeia, fără a mai aştepta semnalul de luptă, îi atacă pe tebani, trecu peste întăriturile ce le aveau şi începu lupta cu ei. Ba îl convinse şi pe Amyntas care îşi avea cohorta prin apropiere să-i urmeze exemplul. Temîndu-se pentru ai săi, Alexandru sosi cu toate trupele, dădu ordin ca ostaşii uşor înarmaţi să plece în sprijinul tovarăşilor lor de arme, iar el se opri cu restul armatei în faţa valului de în­tărituri.
Se încinse o luptă crîncenă : Perdiccas, pe cînd încerca să treacă peste fortificaţii, a fost grav ră­nit şi scos din luptă. Au pierit mulţi arcaşi cretani împreună cu Eurybotas, comandantul lor. Tebanii îi atacau cu îndîrjire pe macedonenii în­fricoşaţi şi-i urmăreau pe cei care îşi căutau scă­parea la Alexandru. Dar cînd regele atacă cu fa­langa aşezată în linie de bătaie rîndurile în dezordine ale adversarului, soarta luptei se schimbă deîndată şi tebanii atît de mult se in-spăimîntară, încît se aşternură pe fugă fără să se mai gîndească să închidă nici măcar porţile prin care intraseră. Dar şi cei care apărau cetăţuia Cadmeia fugiră pe drumurile situate la poalele ei. Astfel, cel mai de seamă oraş al Greciei a fost cucerit în aceeaşi zi în care a început să fie asediat. "

Quintus Curtius Rufus

Niciun comentariu: