Pagini

joi, 20 decembrie 2012

Ce-a păţit un comandant trac

"Între tracii luptînd alături de Alexandru, a fost şi un comandant de cavalerie care, după ce necinstise, pe această femeie, îi ceru prin ameninţări să-i spună unde şi-a ascuns avuţiile sale. Femeia, îndurerată nu atît de bunurile ce trebuia să le dea, cât de dezonoarea sa, profită de lăcomia acestui barbar, ca să se răzbune pe el. Ea îi arătă un puţ în care s-a prefăcut că şi-a aruncat toate avuţiile sale. Cum barbarul se uită cu ochi la­comi în puţ, lovindu-1 cu piciorul ea îl îmbrînci în fîntînă şi, fiindcă barbarul încerca să se sal­veze, aruncă asupra lui o grindină de pietre în cap, încît îl îngropa acolo.
   Tovarăşii de arme a celui ucis o luară pe Timoclea şi o duseră înaintea regelui, ca să fie pe­depsită pentru uciderea comandantului lor. 
   Ale­xandru întrebă cine este şi pentru ce vină este adusă înaintea sa. Ea îi răspunse neînfricată şi cu seninătate în priviri : „Sînt sora lui Teagene, fostul comandant suprem al tebanilor, care a mu­rit apărînd libertatea grecilor. Eu am ucis un ti­călos ca să-mi răzbun ruşinea ce mi-a făcut-o, necinstindu-mă. Dacă tu hotărăşti ca, punîndu-mă la cazne, să dau satisfacţie maniilor acestei bestii, să ştii că o femeie care şi-a pierdut cinstea nu dispreţuieşte nimic mai mult ca viaţa. Oricât de groaznică va fi pedeapsa mea, eu mor prea tîrziu, fiindcă nu mai pot îndura să trăiesc fără cinste şi fără patrie '" 
    Cînd Alexandru află ade­vărul declară că tracul a fost pe drept omorît, pentru că el nu aprobă să fie,necinstite femeile libere ; după ce o elogie pe Timoclea, ordonă să i se acorde libertatea ei şi tuturor rudelor ei, şi le dădu permisiunea de a se retrage unde vor."

Niciun comentariu: