Pagini

joi, 6 decembrie 2012

Singurul creatorAfirmaţia ca arta este creaţie are nevoie de o precizare de termeni. Nu putem vorbi despre creaţie umană decât la modul relativ. Singurul creator adevărat este Dumnezeu, Demiurgos, Tatăl. Artiştii recreează arta din fragmente de realitate, sentimente, gânduri experienţe. Dumnezeu a creat lumile din nimic, sau, oricum, din ceva inaccesibil unei fiinţe create. 
Primul care nu a înţeles acest lucru a fost Lucifer, care a confundat ce era cu ce ar fi putut să facă. Privindu-şi frumuseţea, admirându-şi inteligenţa, asistând la dezbaterile Dumnezeirii, auzindu-le cuvintele, a crezut că toate acestea îi aparţin. El nu a putut pricepe că este creat, nu creator. Imaginaţia lui era şi este limitată. Romancierul ştie cel dintâi asta: personajul creat nu poate ieşi din ţarcul fixat de autor fără voia acestuia. 
Când Dumnezeu a vorbit despre iubire, Lucifer nu a putut să vorbească decât despre o iubire care ar fi limitată, când Dumnezeu a vorbit despre dreptate, Lucifer a contestat dreptatea, dar n-a putut imagina un alt concept. 
Când Domnul spune omului "să nu mănânci din pomul...", Diavolul - Şarpe poate doar să introducă un cuvânt: oare cu adevărat a spus ?. Când Cain este amăgit, i se sugerează de către tatăl minciunii că el, Cain, ar fi creator, adică ar putea să aducă o jertfă originală, ca şi când de originalitatea lui avea nevoie Iehova şi nu de ascultare. 

Niciun comentariu: