Pagini

luni, 10 decembrie 2012

Ce-i un simbol?
" In eseul de faţă prin „simbol" se va înţelege orice unitate a structurii literare care poate fi izolată spre a fi supusă analizei critice. Un cuvînt, o expresie sau o imagine, folosite pentru a sugera un anumit lucru (ceea ce se înţelege de obicei prin simbol) constituie simboluri atunci cînd pot deveni elemente distincte într-o analiză critică. în acest sens pînă şi literele care se con­diţiile în cuvinte vor face parte din simbolismul scriitoru­lui ; cu toate că în mod normal izolarea lor are loc numai în situaţii speciale, ca în cazul aliteraţiei sau grafiilor dialectale, ele mai sînt încă percepute de noi ca simboluri ale sunetelor. Potrivit cu această definiţie, punctul de plecare şi totodată cea mai mare parte a con­ţinutului criticii va consta din sistematizarea simbolis­mului literar. în consecinţă este necesar să recurgem la alţi termeni în clasificarea diferitelor tipuri de sim­bolism.”
N. Frye

Niciun comentariu: