Pagini

marți, 11 decembrie 2012

Paradoxe asupra criticului, de Şerban Cioculescu"Dacă s-ai scris un „paradox asupra comedianului", de ce n-am  încerca şi noi cîteva asupra criticului ?
Altădată se cerea criticului să fie poliglot, ca să-i poată citi în original pe marii scriitori ai literaturilor străine. 

Nicolae Iorga învăţase singur vreo zece limbi. La vîrsta de 19 ani era cel mai informat dintre criticii foiletonişti.
Dacă astăzi  nu mai există foiletoane literare, de ce ne-am mai încurca să învăţăm limbi străine ? 

Criticul este un cititor mai isteţ decît toţi ceilalţi. De aceea  lecturile lui sînt cu atît mai interesante, cu cît sînt mai „infidele"."

Şerban Cioculescu

Niciun comentariu: