Pagini

joi, 20 decembrie 2012

Lira lui Ahile

"Apoi  Alexandru  porni  spre  meleagurile unde se mai vedeau urmele vechii Troie. Acolo le cercetă cu de-amănuntul relicvele  unor fapte  eroice : un cetăţean îi oferi lira lui Paris, la gestul căruia Alexandru răspunse : „Nu mă încîntă  acest instrument al lui Paris care cîntă toate plă­cerile vieţii ce n-au nici o legătură cu războiul; "daţi-mi în schimb lira lui Ahile, cel ce cînta ispră­vile atîtor oameni viteji cu aceeaşi mînă cu care săvîrşea fapte, întrecîndu-i pe toţi !" 
Şi pentru că Alexandru avea o admiraţie deose­bită pentru Ahile, din neamul căruia se mîndrea că-şi trage obîrşia, scoţîndu-şi veşmintele de pe el, dădu ocol mormîntului împreună cu prietenii săi, îl stropi cu ulei şi-1 împodobi cu o coroană."
Quintus Curtius Rufus

Niciun comentariu: