Pagini

joi, 6 decembrie 2012

Adrian Marino despre protocronism

„Protocronismul" în sens de prioritate, anticipare, iniţiativă creatoare, „avangardă" este un fenomen cultural universal, la care participă —bineînţeles — si cultura română. Nici o îndoială nu poate exista în această privinţă. Toată dificultatea constă in a distinge între „protocronismul" real şi cel aparent, de fantezie, infirmat de cronologie, de datarea precisă şi de examenul riguros, comparat, al datelor în discuţie. 
O altă observaţie, tot de ordin general, dar esenţială, este şi aceasta: „protocronismul" este mult mai uşor de demonstrat în domeniul ştiinţelor si tehnicii, unde descoperirile şi invenţiile sînt mult mai uşor databile (cu toate controversele care pot exista şi in aceste domenii), decit în creaţia literară şi artistică, unde fiecare operă originală este „protocronică", reprezintă un unicat, un cap de serie. Şi în filozofie şi ideologie „protocronismul" poate fi circumscris şi datat cu mai multă exactitate decit in literatură.”

Adrian Marino
 

Niciun comentariu: