Pagini

marți, 17 ianuarie 2012

Lucian Blaga despre stilul naturist

Stilul naturalist făcea din om un receptacul al lumii cu dreptul de a se lăsa fecundat, dar fără dreptul de a crea ceva dincolo de realitatea simţuri­lor, în artă această pasivitate oglinditoare îşi avea reversul în oroarea de mit, în sfiala de poveste, în detestarea gestului patetic-speotacular şi a oricărei transfigurări; în ştiinţă fobia faţă de ipoteză are simptomul cel mai caracteristic al aceleiaşi atitudini, în filosofie omul fugea de transcendenţe şi se con­centra tot mai stăruitor asupra problemelor, luând în dezbatere limitele 'Cunoaşterii. 

„Nu putem cu­noaşte nimic din ceea ce e dincolo de realitatea simţurilor" era o credinţă obştească a vremii. Pasi­vismul filosofic, teama de construcţii metafizice, se cristalizau pedant şi anxios într-un fel de agnosti­cism fatalist: nu vom cunoaşte niciodată ultimele taine. Dar în faţa tainelor acestor oameni de stil naturalist imaginaţia religioasă îşi simte aripile arse: tainele lor sunt realităţi banale, fără de iniei o aură cerească. 

Pasivismul „naturalist" taie deci zborul închipuirii creatoare şi acolo unde aceasta ar fi mai îndreptăţită decât oriunde: în faţa necunoscutului.”Lucian Blaga, Ființa istorică

Niciun comentariu: