Pagini

marți, 24 ianuarie 2012

N. Iorga despre Biblie

În epoca individualismului, individul este oarecum constituitor de opinie publică, el este legea. În tipism, individul este dator, din raţiuni de bună-cuviinţă socială, să-şi sacrifice individualul, pentru a fi aşa cum este toată lumea. Ei bine, o carte care are avantajul de a
„fasona“ pe fiecare cam în acelaşi fel, o carte care, pe lângă acestea , în ea însăşi are însuşiri superioare de frumuseţe şi, în sfârşit, dar nu cel din urmă motiv, ca însemnătate, o carte ce nu este de fapt decât rezumatul unei întregi literaturi, poate să satisfacă toate
nevoile literare ale unei societăţi începătoare. Această carte este Biblia.

Istoricul literar ştie cum s-a făcut Biblia: ea este compusă din mai multe elemente legate împreună la o dată care se poate preciza şi din cauza unei nevoi care poate fi definită. Biblia este o antologie şi o crestomaţie a poporului evreiesc, stabilită din bucăţi, care nu au aceeaşi dată, nu corespund aceluiaşi moment şi nu au servit aceloraşi scopuri, ale unei literaturi ce se întinde pe mai multe secole, în momentul când s-au întors preoţii la Ierusalim.”

N. Iorga

Niciun comentariu: